İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?

Aralık 31st, 2008 → 4:52 pm @ // No Comments

İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?InsightExpress’in, son çeyrekte, çevrimiçi (online) reklâmcılık sektörü üzerine yaptığı araştırma sonuçlarına göre; çevrimiçi reklâm kampanyası alanı satın almak için geç kalınıyor ve dolayısıyla, kampanya gerçekleştirme süreleri yetersiz kalıyor.

ABD’li medya satın alma ve planlamacıların neredeyse yarısı, çevrimiçi medya alanlarını, kampanyaya başlamadan iki ay önce; % 27’si ise, 2 ila 3 ay önce satın alıyorlar. Bu da gösteriyor ki; medya satın alıcıların % 74’ü, reklâm alanlarına, kampanyaya başlamadan 3 ay, ya da daha kısa zaman önce sahip oluyorlar. InsightExpress’in verilerine göre; bu oran, geçen dört çeyrekte, % 67’den % 76’ya yükselmiş durumda.

Medya satın alma ve planlamacıların yaklaşık % 10’u ise; verilen kampanyaya başlamadan 6 ay önce, reklâm alanlarını satın almış oluyorlar.

İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?

Ancak, öyle görünüyor ki; bu fenomenin kökeni yayıncılar. Deutsche Bank yetkilileri, şunları ifade ediyorlar: “Bazı reklâmcıların, daha uzun çalışma süresi taleplerinin artmasına rağmen; yayıncıların, iyice zorlaşmış olan fiyatlandırma ortamında, daha esnek bir fiyatlandırma elde etmek adına; kampanya gerçekleştirme sürelerini uzatma konusunda, giderek isteksiz davrandıklarını düşünüyoruz.”

Çevrimiçi reklâm kampanyalarının sürelerinde küçük bir farklılık olduğu gibi; katılımcıların % 70’i, kampanya uzunluklarının aynı kaldığını düşünüyor.

İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?

Reklâm pazarının dinamikleri değişmediği sürece; medya satın alıcıların, reklâm alanlarını son dakikada satın almaları, devam edeceğe benziyor. B2B Dergisi’nin araştırmasına göre; zorluklar ve baskılar sürecek. Zira pazarlama şirketi yöneticilerinin çoğu; 2006’da, yeni reklâm kampanyalarına başlamayı planlıyorlar.

İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?


Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply