İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?

Aralık 31st, 2008 → 4:52 pm @

İnternet Reklam Kampanya Süreleri Yeterli mi?

InsightExpress’in, son çeyrekte, çevrimiçi (online) reklâmcılık sektörü üzerine yaptığı araştırma sonuçlarına göre; çevrimiçi reklâm kampanyası alanı satın almak için geç kalınıyor ve dolayısıyla, kampanya gerçekleştirme süreleri yetersiz kalıyor.

Blog